Title
Sağırların, İşitme Ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
English translation
Regulation on the Procedures and Principles for Improving the Access of Deaf, Hearing Impaired and Visually Impaired Citizens to Broadcasting Services
MAP Item Type
Legislation
Code
30915
Year
Country
Turkey
Submitted by Irene Hermosa … on Wed, 08/04/2020 - 17:23