Title
La Subtitulación para Sordos y la Audiodescripción. Pruebas Objetivas y Planes de Futuro
English translation
Subtitling for the Deaf and Audio Description. Objective Tests and Future Plans
Principal Investigator(s)
Project reference code
FFI2009-08027-E
Country
Spain
Keywords
Project duration
2009-2012
Abstract
Aquest projecte significa un pas endavant en la investigació iniciada en el projecte HUM2006-03653FILO ja que pretén validar mitjançant noves tecnologies com l'eye-tracking els resultats obtinguts a través d'entrevistes en el projecte anterior. Més específicament, els quatre objectius d'aquest projecte són: (1) Validar els resultats del projecte anterior sobre subtitulat (font, colors, mida, posicionament, informació contextual) per mitjà d'eye-tracking. (2) Validar els resultats del projecte anterior sobre audiodescripció (rellevància i adequació en la descripció) per mitjà d'eye-tracking. (3) Aplicar la tecnologia de reconeixement de parla a la producció de subtítols i avaluar-ne la utilitat. (4) Ampliar l'ús de subtítols a altres camps: com a material didàctic en l'aprenentatge d'idiomes i com a material de suport en la logopèdia.
Submitted by Pilar Orero on Wed, 14/06/2017 - 22:25